För företag inom teknologibranschen

Europeiska unionen ERUF logo
Hävkraft från EU logga
Centria logga

Centria HealthLab är en innovations-, demonstrations-, utvecklings- och utbildningsmiljö för välfärds- och hälsoteknologi som finns på yrkeshögskolan Centrias campus i Karleby. Vår verksamhet grundar sig på samarbete mellan teknologiföretag, aktörer inom social- och hälsovården samt undervisnings- och forskningsenheter, öppen innovationsverksamhet och sektorsövergripande expertis.

Centria HealthLab förenar ett innovativt servicekoncept och fysiska utrymmen med ny utrustning som utnyttjar automatisering och artificiell intelligens, XR-teknologi, robotik och digitala lösningar som lämpar sig för social- och hälsovården.

Vi stöder utvecklingen av välfärds- och hälsotekniska produkter i olika skeden av innovationsprocessen. Med hjälp av gemensam utveckling kan du genuint producera och förnya tekniska lösningar som svarar på olika användargruppers behov. Användarförsök och testning vid enheter som producerar olika tjänster för aktörer inom social- och hälsovården samt tillsammans med de kunder som är slutanvändare ger praktisk information om hur lösningarna fungerar i det dagliga vård- och omsorgsarbetet.

Vi stöder processer för kommersialisering och marknadsföring genom gemensam och företagsspecifik sparring samt genom att ge information om trender och de nyaste teknologierna inom branschen och om den reglering som styr produktutvecklingen inom hälsoteknologi.

“Som egenföretagare funderar jag mycket på saker för mig själv. Tillsammans med Centria känns det som om jag har ett team med mig och att vi kan komma med idéer tillsammans.”

Henna sillanpää, kommunikaatio ilo

Exempelsimulering av användningen av en transportrobot