För företag inom teknologibranschen

Europeiska unionen ERUF logo
Hävkraft från EU logga
Centria logga

Centria HealthLab är en innovations-, demonstrations-, utvecklings- och utbildningsmiljö för välfärds- och hälsoteknologi som finns på yrkeshögskolan Centrias campus i Karleby. Vår verksamhet grundar sig på samarbete mellan teknologiföretag, aktörer inom social- och hälsovården samt undervisnings- och forskningsenheter, öppen innovationsverksamhet och sektorsövergripande expertis.

Centria HealthLab förenar ett innovativt servicekoncept och fysiska utrymmen med ny utrustning som utnyttjar automatisering och artificiell intelligens, XR-teknologi, robotik och digitala lösningar som lämpar sig för social- och hälsovården.

Vi stöder utvecklingen av välfärds- och hälsotekniska produkter i olika skeden av innovationsprocessen. Med hjälp av gemensam utveckling kan du genuint producera och förnya tekniska lösningar som svarar på olika användargruppers behov. Användarförsök och testning vid enheter som producerar olika tjänster för aktörer inom social- och hälsovården samt tillsammans med de kunder som är slutanvändare ger praktisk information om hur lösningarna fungerar i det dagliga vård- och omsorgsarbetet.

Vi stöder processer för kommersialisering och marknadsföring genom gemensam och företagsspecifik sparring samt genom att ge information om trender och de nyaste teknologierna inom branschen och om den reglering som styr produktutvecklingen inom hälsoteknologi.

“Som egenföretagare funderar jag mycket på saker för mig själv. Tillsammans med Centria känns det som om jag har ett team med mig och att vi kan komma med idéer tillsammans.”

Henna sillanpää, kommunikaatio ilo

Digi-HTA-sparring

Behöver ditt företags experter en bedömning av Digi-HTA:s genomförbarhet? Eller behöver ni mer konkret information om utvärderingsprocessen och hur den framskrider? I Digi-HTA-sparringen fördjupar vi oss i just ert företags behov och de frågor om Digi-HTA som ni funderar på.

Digi-HTA är en metod som utvecklats för digitala produkter och tjänster inom social- och hälsovården samt välbefinnandet. Med hjälp av metoden bedömer man hur lämplig produkten eller tjänsten är för att användas kunderna och arbetstagarna. Metoden kan användas som stöd för välfärdsområdenas och andra tjänsteproducenters upphandlingsbeslut eller som en del av marknadskartläggningen. Du kan läsa mer om Digi-HTA på FinCCHTA:s webbplats.

Digi-HTA-sparringen är företagsrådgivning med låg tröskel och lösningsorienterat YH-expertarbete, där våra experter strävar efter att förtydliga och strukturera tänkandet genom diskussioner och frågor som öppnar upp det. I sparringen får ert företag diskutera med HTA-experter från vår yrkeshögskola om just de frågor som ni funderar på i genomförandet av utvärderingen.

Sparring lämpar sig för företag som funderar på att gå med i den digitala HTA-utvärderingen. I processen ingår ett gemensamt inledande möte, att bekanta sig med de deltagande företagens teman på förhand, genomförande av sparringen och eftersparringen. Sparringens innehåll och omfattning fastställs utifrån företagets behov. Sparringsprocessen är konfidentiell och vid behov undertecknar aktörerna ett sekretessavtal.

Eftersparring

Vid eftersparring reflekterar man över sparrningen, går igenom en sammanfattning av diskussionerna och vänder blicken mot framtiden. I eftersparringen fokuserar...
Read More

Inledande kartläggning

Efter att företaget tagit kontakt kommer vi överens om ett gemensamt inledande möte. I den inledande kartläggningen kartläggs företagets situation...
Read More

Sparring

Syftet med sparringen är att uppmuntra, förtydliga och ge riktlinjer. Vid sparringen används olika verksamhetsmodeller och konkreta verktyg som hjälper...
Read More

Nyfiken?

Kontakt: FUI-koordinator, projekt manager Heidi Hintsala, heidi.hintsala@centria.fi