Utrustning

Europeiska unionen ERUF logo
Hävkraft från EU logga
Centria logga
Virtuaalilasit kuntoutuksessa

Exempel på tekniska lösningar som vi har tillgång till

Stöd för boendet samt funktioner i vardagen och omsorgen

Till sidans början

Upprätthållande, rehabilitering och aktivering av funktionsförmågan

Till sidans början

Distanskonsultation och egna mätningar

Till sidans början

Virtuella lösningar (XR)

Till sidans början