Tekniska lösningar

Europeiska unionen ERUF logo
Hävkraft från EU logga
Centria logga
Virtuaalilasit kuntoutuksessa

Tillsammans med experterna vid Centrias HealthLab kan du bekanta dig med den senaste teknologin inom vård- och omsorgsbranschen som utnyttjar digitalisering, robotik, artificiell intelligens och automation. Bland vår mobila utrustning finns bland annat lösningar som stöder ett självständigt och tryggt boende, apparater för distanskontakt och -diagnostik, rehabiliteringsteknologi, teknologi för att upprätthålla funktionsförmågan och vitaliteten samt för att hjälpa till med omsorgsarbetet.

Exempel på tekniska lösningar som vi har tillgång till

Stöd för boendet samt funktioner i vardagen och omsorgen

Till sidans början

Upprätthållande, rehabilitering och aktivering av funktionsförmågan

Till sidans början

Distanskonsultation och egna mätningar

Till sidans början

Virtuella lösningar (XR)

Till sidans början

Exempelsimulering av användningen av en transportrobot

Till sidans början