För användare av produkter och anhöriga

Europeiska unionen ERUF logo
Hävkraft från EU logga
Centria logga

Vem är vi?

Centria HealthLab främjar välfärds- och hälsoteknologi inom yrkeshögskolan Centrias verksamhetsområde. Vi finns på campuset i Karleby. Våra medarbetare är experter inom det sociala, tekniska och kommersiella området och hälsoområdet. Vi för samman olika aktörer: teknikutvecklare, serviceproducenter inom social- och hälsovården, undervisnings- och forskningsenheter, organisationer samt medborgare vars vardag man planerar att förbättra med hjälp av teknologi.

Testa och utveckla tillsammans med oss

I vår mobila utrustning för välfärds- och hälsoteknologi finns lösningar som stöder boende och vardag, rehabilitering och stimulerande verksamhet, automatisering av egna mätningar och medicinering, uppföljning och stöd av sömnen, lösningar för distanshälsovård och virtuell kontakt samt för att underlätta belastningen på vårdarbetet. Vi har redan provat utrustningen tillsammans med bland annat närståendevårdare och andra slutanvändare i rehabilitering inom öppenvården och vid institutioner, inom dagverksamhet och boendeservice för äldre vuxna och personer med funktionsnedsättning, inom dagverksamhet för unga rehabiliteringsklienter inom mentalvården och på en öppen avdelning för vuxna, ett barnsjukhus och en rådgivning. Försöken gett praktisk information om hur lämplig tekniken är och man har fått möjlighet att utnyttja nya innovationer för att främja sin egen hälsa. Efter försöket har utrustning som upplevts vara bra skaffats för eget bruk.

Det varierar vilka färdiga apparater som finns som att testas och vilka nya lösningar som utvecklas, vi informerar dem som är intresserade av verksamheten om de möjligheter som står till buds. Kontakta oss om du är intresserad av att testa ny välfärds- och hälsoteknologi tillsammans med oss!

Utmana oss!

Vi tar gärna emot information om vilka önskemål och behov slutanvändarna har. Vad belastar, vad skulle kunna göra vardagen bättre, vilka önskemål finns. Du behöver inte fundera på om behoven kan lösas genom teknologi, låt vårt multiprofessionella expertteam ta reda på det.