Virtuaalilasit kuntoutuksessa

För producenter av social- och hälsovårdstjänster

Europeiska unionen ERUF logo
Hävkraft från EU logga
Centria logga

Vad är HealthLab?

Centria HealthLab är en innovations-, demonstrations-, utvecklings- och utbildningsmiljö för välfärds- och hälsoteknologi som finns på yrkeshögskolan Centrias campus i Karleby. Vår verksamhet grundar sig på samarbete mellan teknologiföretag, aktörer inom social- och hälsovården samt undervisnings- och forskningsenheter, öppen innovationsverksamhet och sektorsövergripande expertis. Centria HealthLab förenar ett innovativt servicekoncept och fysiska utrymmen med ny utrustning som utnyttjar automatisering och artificiell intelligens, XR-teknologi, robotik och digitala lösningar som lämpar sig för social- och hälsovården.

Prova utrustning som stöder social- och hälsovårdsarbetet tillsammans med oss

I vår mobila HealthLab-utrustning finns lösningar som stöder boende och vardag, rehabilitering och stimulerande verksamhet, automatisering av egna mätningar och medicinering, uppföljning av och stöd för sömn, lösningar för hälsovård på distans och virtuell kontakt samt för att minska den belastning vårdarbetet medför. Serviceproducenter inom social- och hälsovården har tillsammans med oss provat utrustningen bland annat i rehabilitering inom öppenvården och vid institutioner, inom dagverksamhet och boendeservice för äldre vuxna och personer med funktionsnedsättning, inom dagverksamhet för unga rehabiliteringsklienter inom mentalvården och på en öppen avdelning för vuxna, ett barnsjukhus och en rådgivning.

Försöken har gett praktisk information om hur teknologin lämpar sig för enheten och kunderna. Serviceproducenter inom social- och hälsovården har efter försöket tagit i bruk utrustning de upplevt fungera bra eftersom de av erfarenhet vet att den ger ett mervärde till enhetens verksamhet. Genom försöken har kunderna fått möjlighet att utnyttja nya innovationer för att främja den egna hälsan. Kontakta HealthLabs medarbetare om ni är intresserade av att pröva nya tekniska lösningar i verksamheten vid er enhet!

Utmana oss!

Vi tar gärna emot information om vilka önskemål och behov serviceproducenter inom social- och hälsovården har. Finns det någon arbetsbeskrivning som tar orimligt mycket tid från vården, vilka faktorer belastar arbetstagarna eller kunderna, vad skulle kunna göra er vardag bättre? Du behöver inte fundera på om behoven kan lösas genom teknologi, låt vårt multiprofessionella expertteam ta reda på det.