Projekt

Europeiska unionen ERUF logo
Hävkraft från EU logga
Centria logga

COMEA

Syftet med det AKKE-finansierade (Stödja regionernas hållbara tillväxt och vitalitet) COMEA-projektet är att klargöra god praxis och fallgropar relaterade till Centria HealthLabs verksamhet (välbefinnande och hälsoteknologisk utveckling i regionen) med hjälp av benchmarking. Utifrån den information som samlats in genom den behovsbedömning som upprättats med nätverket och systematisk benchmarking samt utifrån tidigare utvecklingsarbete kan utvecklingsprocesser inledas i enlighet med prioriteringarna för smart specialisering till förmån för regionen.

I projektet HIPPA-Remote skapar och testar vi användarorienterade distans- och hybridutvecklingsapplikationer för att utveckla nya innovativa digitala produkter för klienter inom boendeservicen. Systerprojekt till HIPPA-Remote genomförs samtidigt i tre landskap: i Mellersta Österbotten koordineras projektet av Centria, i Birkaland av TAMK och i Nyland av Metropolia. Projektet finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden som en del av Europeiska unionens åtgärder på grund av Covid-19-pandemin.

9/2019 – 3/2023

Det ERUF-finansierade projektet RoboSote i Mellersta Österbotten ökade medvetenheten om välfärds- och hälsoteknologi samt stödde samarbetet mellan olika aktörer för att utveckla nya apparater och applikationer för social- och hälsovårdens behov. Utrustning som anskaffats inom RoboSote användas i Centria HealthLabs praktiska experiment.