Hankkeet

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

COMEA

AKKE-rahoitetun COMEA-hankkeen tavoitteena on Centria HealthLabin toimintaan (alueen hyvinvointi- ja terveysteknologiakehittämiseen) liittyvien hyvien käytäntöjen ja sudenkuoppien selvitys benchmarkingin avulla. Verkoston kanssa laaditun tarveselvityksen ja systemaattisen benchmarkingin kautta kerätyn tiedon, sekä aiemman kehitystyön pohjalta voidaan käynnistää älykkään erikoistumisen painopisteiden mukaisia kehittämisprosesseja alueen hyväksi. 

Päivitämme yhteenvetoa samalla, kun matkamme jatkuu. Palaathan siis lukemaan!


HIPPA-Remote-hankkeessa luomme ja testaamme käyttäjälähtöisiä etä- sekä hybridikehityssovelluksia uusien innovatiivisten digitaalisten tuotteiden kehityksessä asumispalveluiden asiakkaille. HIPPA-Remote sisarhankkeet toteutetaan kolmessa maakunnassa yhtä aikaa: Keski-Pohjanmaalla Centrian, Pirkanmaalla TAMK:n ja Uudellamaalla Metropolian koordinoimana.

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


9/2019 – 3/2023

Keski-Pohjanmaalla toiminut EAKR-rahoitteinen RoboSote-hanke lisäsi tietoisuutta hyvinvointi- ja terveysteknologiasta sekä tuki eri toimijoiden välistä yhteistyötä uusien laitteiden ja sovellusten kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. RoboSoten hankkimat laitteet mahdollistavat käytännön kokeilut HealthLabin toiminnoissa.