Hankkeet

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Keski-Pohjanmaalla toimiva EAKR-rahoitteinen RoboSote-hanke lisää tietoisuutta hyvinvointi- ja terveysteknologiasta sekä tukee eri toimijoiden välistä yhteistyötä uusien laitteiden ja sovellusten kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. RoboSoten hankkimat laitteet mahdollistavat käytännön kokeilut hankkeeseen osallistuville.

HIPPA-Remote-hankkeessa luomme ja testaamme käyttäjälähtöisiä etä- sekä hybridikehityssovelluksia uusien innovatiivisten digitaalisten tuotteiden kehityksessä asumispalveluiden asiakkaille. HIPPA-Remote sisarhankkeet toteutetaan kolmessa maakunnassa yhtä aikaa: Keski-Pohjanmaalla Centrian, Pirkanmaalla TAMK:n ja Uudellamaalla Metropolian koordinoimana. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.