Teknologia-alan
yrityksille

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Centria HealthLab on Kokkolassa Centria-ammattikorkeakoulun kampuksella sijaitseva hyvinvointi- ja terveysteknologian innovaatio-, demonstraatio-, kehitys- ja koulutusympäristö. Toimintamme perustuu teknologiayritysten, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sekä opetus ja tutkimusyksikköjen väliseen yhteistyöhön, avoimeen innovaatiotoimintaan ja monialaiseen asiantuntijuuteen.

Centria HealthLab yhdistää innovatiivisen palvelukonseptin ja fyysiset tilat, joissa on uusia sosiaali- ja terveydenhuoltoon soveltuvia automaatiota ja tekoälyä hyödyntäviä laitteita, XR-teknologiaa, robotiikkaa ja digitaalisia ratkaisuja.

Tuemme hyvinvointi- ja terveysteknologiatuotteiden kehittämistä innovaatioprosessin eri vaiheissa. Yhteiskehittämisen avulla voit tuottaa ja uudistaa aidosti eri käyttäjäryhmien tarpeisiin vastaavia teknologiaratkaisuja. Käyttäjäkokeilut ja testaukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri palveluita tuottavissa yksiköissä sekä loppukäyttäjäasiakkaiden kanssa tuovat käytännönläheistä tietoa ratkaisujen toimivuudesta hoiva- ja hoitotyön arjessa.

Tuemme kaupallistamisen ja markkinoinnin prosesseja yhteisellä ja yrityskohtaisella sparrauksella sekä tuomalla tietoa alan trendeistä ja uusimmista teknologioista sekä terveysteknologian tuotekehitystä ohjaavasta sääntelystä.

“Yksinyrittäjänä asioita pohtii paljon itsekseen. Centrian kanssa tuntuu, että mukana olisi tiimi, jonka kanssa voi ideoida yhdessä.”

Henna sillanpää, kommunikaatio ilo

Digi-HTA-sparraus

Kaipaako yrityksesi asiantuntijoiden arviota digi-HTA:n toteutettavuudesta? Vai tarvitsetteko ennemmin konkreettista tietoa arviointiprosessista ja sen etenemisestä? Digi-HTA-sparrauksessa poraudumme juuri teidän yrityksenne tarpeisiin ja niihin kohtiin, jotka digi-HTA:ssa askarruttaa.

Digi-HTA on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin digitaalisia tuotteita ja palveluja varten kehitetty menetelmä, jonka avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun soveltuvuutta asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön. Menetelmää voidaan käyttää hyvinvointialueiden ja muiden palvelutuottajien hankintapäätösten tukena tai osana markkinakartoitusta. Voit lukea lisää digi-HTA:sta FinCCHTA:n sivuilta.

Digi-HTA-sparraus on matalan kynnyksen yritysneuvontaa ja ratkaisukeskeistä AMK-asiantuntijatyötä, jossa asiantuntijamme pyrkivät selkeyttämään ja jäsentämään ajattelua keskustellen ja avaavien kysymysten kautta. Sparrauksessa yrityksenne pääsee keskustelemaan ammattikorkeakoulumme HTA-asiantuntijoiden kanssa juuri niistä asioista, jotka arvioinnin toteuttamisessa askarruttavat.

Sparraus soveltuu yrityksille, jotka pohtivat digi-HTA-arviointiin lähtemistä. Prosessiin kuuluu yhteinen alkupalaveri, osallistuvien yritysten teemoihin tutustuminen etukäteen, sparrauksen toteutus sekä jälkisparraus. Sparrauksen sisältö ja laajuus määritellään yrityksen tarpeiden pohjalta. Sparrausprosessi on luottamuksellinen ja tarvittaessa toimijat allekirjoittavat salassapitosopimuksen. 

Jälkisparraus

Jälkisparrauksessa reflektoidaan sparrausta, käydään läpi yhteenveto keskusteluista ja suunnataan tulevaisuuteen. Jälkisparrauksessa keskitytään Digi-HTA-arvioinnin suuntaviivoihin. Lisäksi AMK-asiantuntijat ja yrityksen edustajat käyvät...
Read More

Alkukartoitus

Yrityksen yhteydenoton jälkeen sovitaan yhteinen aloituspalaveri. Alkukartoituksessa kartoitetaan yrityksen tilannetta sekä toiveita sparrauksesta ja sitä, millaiset mahdollisuudet sparrauksen toteuttamiseen ja...
Read More

Sparraus

Sparrauksen tarkoituksena on rohkaista, selkeyttää ja tarjota suuntaviivoja. Sparrauksessa käytetään erilaisia toimintamalleja ja konkreettisia työkaluja, jotka auttavat yritystä käytännössä lähtemään...
Read More

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä: TKI-koordinaattori, projektipäällikkö Heidi Hintsala, heidi.hintsala@centria.fi

Menestystarinat