Teknologia-alan
yrityksille

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Centria HealthLab on Kokkolassa Centria-ammattikorkeakoulun kampuksella sijaitseva hyvinvointi- ja terveysteknologian innovaatio-, demonstraatio-, kehitys- ja koulutusympäristö. Toimintamme perustuu teknologiayritysten, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sekä opetus ja tutkimusyksikköjen väliseen yhteistyöhön, avoimeen innovaatiotoimintaan ja monialaiseen asiantuntijuuteen.

Centria HealthLab yhdistää innovatiivisen palvelukonseptin ja fyysiset tilat, joissa on uusia sosiaali- ja terveydenhuoltoon soveltuvia automaatiota ja tekoälyä hyödyntäviä laitteita, XR-teknologiaa, robotiikkaa ja digitaalisia ratkaisuja.

Tuemme hyvinvointi- ja terveysteknologiatuotteiden kehittämistä innovaatioprosessin eri vaiheissa. Yhteiskehittämisen avulla voit tuottaa ja uudistaa aidosti eri käyttäjäryhmien tarpeisiin vastaavia teknologiaratkaisuja. Käyttäjäkokeilut ja testaukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri palveluita tuottavissa yksiköissä sekä loppukäyttäjäasiakkaiden kanssa tuovat käytännönläheistä tietoa ratkaisujen toimivuudesta hoiva- ja hoitotyön arjessa.

Tuemme kaupallistamisen ja markkinoinnin prosesseja yhteisellä ja yrityskohtaisella sparrauksella sekä tuomalla tietoa alan trendeistä ja uusimmista teknologioista sekä terveysteknologian tuotekehitystä ohjaavasta sääntelystä.

“Yksinyrittäjänä asioita pohtii paljon itsekseen. Centrian kanssa tuntuu, että mukana olisi tiimi, jonka kanssa voi ideoida yhdessä.”

Henna sillanpää, kommunikaatio ilo

Esimerkkisimulaatio kuljetusrobotin käytöstä

Menestystarinat