Jälkisparraus

Jälkisparrauksessa reflektoidaan sparrausta, käydään läpi yhteenveto keskusteluista ja suunnataan tulevaisuuteen. Jälkisparrauksessa keskitytään Digi-HTA-arvioinnin suuntaviivoihin. Lisäksi AMK-asiantuntijat ja yrityksen edustajat käyvät läpi yhdessä sparrauksen lopputuotteet ja luovuttavat nämä yrityksen jatkokäyttöön.