Jälkisparraus

Vid eftersparring reflekterar man över sparrningen, går igenom en sammanfattning av diskussionerna och vänder blicken mot framtiden. I eftersparringen fokuserar man på riktlinjerna för Digi-HTA-utvärderingen. Dessutom går YH-experterna och företagets representanter tillsammans igenom slutprodukterna från sparringen och överlåter dem till företaget för vidare användning.