Verksamhet

Europeiska unionen ERUF logo
Hävkraft från EU logga
Centria logga

För företag inom teknologibranschen

Vi stöder utvecklingen av välfärds- och hälsotekniska produkter i olika skeden av innovationsprocessen. Med hjälp av gemensam utveckling kan du genuint producera och förnya tekniska lösningar som svarar på olika användargruppers behov. Användarförsök och testning vid enheter som producerar olika tjänster för aktörer inom social- och hälsovården samt tillsammans med de kunder som är slutanvändare ger praktisk information om hur lösningarna fungerar i det dagliga vård- och omsorgsarbetet.

Virtuaalilasit kuntoutuksessa

För producenter av social- och hälsovårdstjänster

I vår mobila HealthLab-utrustning finns lösningar som stöder boende och vardag, rehabilitering och stimulerande verksamhet, automatisering av egna mätningar och medicinering, uppföljning av och stöd för sömn, lösningar för hälsovård på distans och virtuell kontakt samt för att minska den belastning vårdarbetet medför. Serviceproducenter inom social- och hälsovården har tillsammans med oss provat utrustningen bland annat i rehabilitering inom öppenvården och vid institutioner, inom dagverksamhet och boendeservice för äldre vuxna och personer med funktionsnedsättning, inom dagverksamhet för unga rehabiliteringsklienter inom mentalvården och på en öppen avdelning för vuxna, ett barnsjukhus och en rådgivning.

För användare av produkter och anhöriga

Vi tar gärna emot information om vilka önskemål och behov serviceproducenter inom social- och hälsovården har. Finns det någon arbetsbeskrivning som tar orimligt mycket tid från vården, vilka faktorer belastar arbetstagarna eller kunderna, vad skulle kunna göra er vardag bättre? Du behöver inte fundera på om behoven kan lösas genom teknologi, låt vårt multiprofessionella expertteam ta reda på det.