Europeiska unionen ERUF logo
Hävkraft från EU logga
Centria logga

Innovations-, demonstrations-, utvecklings- och utbildningsmiljö inom hälsoteknologi

Centria HealthLab:
Mer tid för närvarande vård

Centria HealthLab är en innovations-, demonstrations-, utvecklings- och utbildningsmiljö för hälsotekniska produkter som förenar och betjänar företag och aktörer inom social- och hälsovården. Centria HealthLab verkar vid yrkeshögskolan Centria i Mellersta Österbotten.

Läs mer om verksamhetsmodellen för Centria HealthLab

Aktiviteter

För företag inom teknologibranschen

För producenter av social- och hälsovårdstjänster

För användare av produkter och anhöriga

Referenser och samarbetspartner

Centria HealthLab på sociala medier

Ta kontakt

Fält markerade med en * är obligatoriskt