Yhteinen alkukartoitus

Yrityksen yhteydenoton jälkeen sovitaan yhteinen aloituspalaveri. Alkukartoituksessa kartoitetaan yrityksen tilannetta sekä toiveita sparrauksesta ja sitä, millaiset mahdollisuudet sparrauksen toteuttamiseen ja yhteistyöhön on olemassa. Samalla yritys saa tietoa tarjolla olevista palveluista sekä toimintatavoista ja periaatteista.

Yritys saa täytettäväkseen alkukartoituskyselyn, joka sisältää keskeiset yritystä sekä laitetta tai palvelua koskevat tiedot. Huomioithan, että kyselyn sisältämien hyötyväittämien kuvaamiseen on hyvä käyttää aikaa ja tarvittaessa niitä voidaan kirkastaa sparrauksessa yhdessä AMK-asiantuntijoidemme kanssa.

Jos alkukartoituksen lopputulemana nähdään, että edellytyksiä sparraukselle ei ole, AMK-asiantuntijat tarjoavat yritykselle paremmin sopivia palveluita tai yhteistyöstä voidaan sopia tulevaisuuteen.

Sparraukseen edetessä määritetään ne kohdat, johon sparrauksella ja yhteistyöllä pyritään vastaamaan. Jos ammattikorkeakoulu vastaa jonkin palvelun tai tuotoksen tekemisestä, sovitaan sen laajuudesta, muodosta ja aikataulusta.

Ammattikorkeakoulun asiantuntijat valmistautuvat sparraukseen perehtymällä ennalta yritykseen ja sen tilanteeseen saatavilla olevan materiaalin avulla. Jos ammattikorkeakoululla on tarve yritystä koskevaan materiaaliin, yritys sitoutuu materiaalin toimittamiseen.