Yhteinen alkukartoitus

Efter att företaget tagit kontakt kommer vi överens om ett gemensamt inledande möte. I den inledande kartläggningen kartläggs företagets situation samt önskemål om sparringen och vilka möjligheter det finns för att genomföra sparringen och samarbeta. Samtidigt får företaget information om de tjänster som erbjuds samt om verksamhetssätt och principer.

Företaget får fylla i en inledande kartläggningsenkät som innehåller centrala uppgifter om företaget samt produkten eller tjänsten. Observera att det är bra att lägga ner tid för att beskriva de nyttopåståenden som ingår i enkäten och vid behov kan de förtydligas i sparringen tillsammans med våra YH-experter.

Om slutresultatet av den inledande kartläggningen är att det inte finns förutsättningar för sparring, erbjuder YH-experterna bättre lämpliga tjänster för företaget eller så kan man komma överens om samarbetet till framtiden.

När sparringsprocessen framskrider fastställs de punkter som man genom sparringen och samarbetet strävar efter att svara på. Om yrkeshögskolan ansvarar för att någon tjänst eller produkt produceras, kommer man överens om dess omfattning, form och tidtabell.

Yrkeshögskolans experter förbereder sig för sparringen genom att på förhand sätta sig in i företaget och dess situation med hjälp av tillgängligt material. Om yrkeshögskolan behöver material som gäller företaget förbinder sig företaget att leverera materialet.