Sparraus

Sparrauksen tarkoituksena on rohkaista, selkeyttää ja tarjota suuntaviivoja. Sparrauksessa käytetään erilaisia toimintamalleja ja konkreettisia työkaluja, jotka auttavat yritystä käytännössä lähtemään mukaan digi-HTA-arviointiin.

Sparrauksen tavoitteena on selkeyttää digi-HTA-kokonaisuutta, rohkaista sekä auttaa yritystä oivaltamaan ja tarjota suuntaviivoja arviointiprosessiin lähtemisen tueksi. Esimerkkejä sparrauksen teemoista:

Sparraus koostetaan yksilöllisesti vastaamaan yrityksen tarpeisiin keskittyen niihin asioihin, joita alkukartoituksessa listattiin sen sisällöksi. Sparraus voidaan järjestää etä- tai lähitapaamisina tai hybriditilaisuutena. Yritys ja mukana olevat AMK-asiantuntijat yhdessä päättävät tavasta järjestää sparraus.

Sparrauksen apuna käytetään Digi-HTA sparrausta varten kehitettyä työkalua. Digi-HTA sparraustyökalu on kehikko, joka koostuu keskeisistä arvioinnin näkökulmista. Työkalu auttaa yritystä hahmottamaan paremmin mitä näkökulmia yrityksen tulee huomioida varsinaiseen arviointiin lähtiessä sekä yrityksen valmiutta prosessiin lähtemiseen ja mahdollisia lisänäytön tai dokumentaation tarpeita. Lisätietoa digi-HTA sparraustyökalusta löydät TUTTUnet-verkkosivulta.