Sparraus

Syftet med sparringen är att uppmuntra, förtydliga och ge riktlinjer. Vid sparringen används olika verksamhetsmodeller och konkreta verktyg som hjälper företaget att i praktiken delta i den digitala utvärderingen.

Målet med sparringen är att förtydliga helheten Digi-HTA, uppmuntra och hjälpa företaget att förstå och erbjuda riktlinjer som stöd för att gå in i utvärderingsprocessen. Exempel på teman för sparring:

Sparringens innehåll sammanställs individuellt så att den motsvarar företagets behov och fokuserar på de frågor som listades i den inledande kartläggningen. Sparringen kan ordnas som när- eller distansträffar eller som en hybridtillställning. Företaget och de medverkande YH-experterna beslutar tillsammans om hur sparringen ska ordnas.

Som hjälp vid sparringen används ett verktyg som utvecklats för Digi-HTA-sparring. Digi-HTA-sparrningsverktyget är ett ramverk som består av centrala utvärderingsperspektiv. Verktyget hjälper företaget att bättre uppfatta vilka synvinklar det ska beakta när den egentliga bedömningen inleds samt dess beredskap att inleda processen och eventuella behov av ytterligare bevis eller dokumentation. Mer information om Digi-HTA-sparrningsverktyget finns på webbplatsen TUTTUnet (FIN).