Centria HealthLabs tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten centriahealthlab.fi och har utarbetats/uppdaterats 26.8.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, i vilken det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen centriahealthlab.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Du kan ge respons per e-post health.lab@centria.fi.

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss, det vill säga webbplatsens administratörer. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur en anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000