”Virtuaalitodellisuus tarjoaa kustannustehokkaan tavan koekäyttää tuote- ja palvelukehitykseen liittyviä ideoita. Tämän ajatuksen ympärille rakennettiin kehitysympäristö, missä yritysten potentiaalisia tuotteita voidaan testata. Kehitysympäristöihin on rakennettu tuotteisiin tai palveluihin liittyvää toiminnallisuutta, jota on voitu koekäyttää paitsi kehitystyötä tekevällä yrityksellä, myös loppukäyttäjillä,” toteaa TKI-asiantuntija Juho Kuorikoski kesän alla kirjoittamassaan artikkelissaan.

Lue artikkeli, ja saat tietää, miten virtuaaliympäristöjä voidaan hyödyntää:

Virtuaalitodellisuus tuotekehitysympäristönä – TUTTU net