RoboPop – HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä

Teknologialähtöisille ratkaisulle ja monialaiselle henkilöstön osaamiselle on kasvava tarve Suomessa ja kaikissa teollisuusmaissa. Tunnistettuja aloja, joilla tarvitaan osaamisen kehittämistä, lisää osaavaa työvoimaa, ja uusia koulutusmahdollisuuksia ovat mm. sosiaali- ja terveysala, jotka ovat myös selkeitä kasvu- ja rakennemuutosaloja. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla tulee olla tietämystä erilaisista teknologiaratkaisuista, kyky ohjata asiakkaita teknologian käytössä ja innovoida uusia käyttömahdollisuuksia. Tekniikan aloille hyvinvointi- ja terveysteknologia toimialana tarjoaa merkittävän kasvupotentiaalin sekä kotimaassa että viennin näkökulmasta. Alalla menestyminen edellyttää korkeatasoisen teknologia-asiantuntijuuden lisäksi moniportaista asiakasymmärrystä ja tietoa ketterän yhteiskehittämisen toimintamalleista sekä lääkinnällisiä laitteita ohjaavan sääntelyn ja lakien tuntemusta.

RoboPop, HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä -hankkeessa luodaan paikallinen osaamisekosysteemi ja kehitetään terveys- sekä hyvinvointiteknologian koulutustarjontaa. Päätavoitteena RoboPop-hanke kehittää koulutuksen laatua ja tarjontaa edistämällä monialaista hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista Keski-Pohjanmaalla.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Keski-Pohjanmaan alueen

Hankkeen tavoitteina on

Hankkeen verkkosivut.