Centrian kanssa tuntuu, että mukana olisi tiimi, jonka kanssa voi ideoida yhdessä

Kommunikaatio Ilon omistaja, yrittäjä Henna Sillanpää on Centria-ammattikorkeakoulun HealthLabin mukana Apuväline-messuilla Helsingissä.


“Opetan puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöä. Ohjaan erityisesti perheitä ja työntekijöitä siihen, miten voitaisiin tukea kommunikointia ja vuorovaikutusta.”


Sillanpää perusti yrityksensä vuonna 2016. Hän on siitä lähtien tehnyt ohjauksia. SIllanpää on pohjakoulutukseltaan lähihoitaja. “Olen tehnyt tukea tarvitsevien kanssa työtä monissa erilaisissa ympäristöissä päiväkodeista asumisyksiköihin.”


Sillanpää on aina ollut kiinnostunut työstä erityisryhmien kanssa. “Siitä, miten kommunikaatiota voitaisiin tukea, että ihminen pystyy ilmaisemaan itseään.”


Sillanpää on suorittanut myös puhevammaisten tulkin koulutuksen, mutta tulkkina hän ei ole toiminut kuin pienimuotoisesti. “Kiinnostuin enemmän perheiden ja työntekijöiden tukemisesta.”


Vuonna 2018 Sillanpää valmistui OIVA-ohjaajaksi. “Koulutuksen myötä opin havainnoimaan ja havainnollistamaan vuorovaikutusta kuvan ja videon avulla. Kun nähdään onnistumisia vuorovaikutuksessa, sen kautta kehittyy vuorovaikutuksen tukijana ja tekijänä. Tämä oli minulle iso herätys. Huomasin, että kyseessä on voimakas työväline ja sitä pitäisi hyödyntää enemmän.”


Nämä ajatukset alkoivat kiteytyä Vilo-vuorovaikutuspassiksi, jonka kehitystyö alkoi vuonna 2020. Kyseessä on väline, jolla varmistetaan, että tieto yksilöllisistä tarpeista ja toiveista tavoittaa henkilön kanssa toimivat ihmiset. Passi on digitaalinen, joten sitä voi käyttää millä tahansa laitteella: älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Sen käyttämine ja muokkaaminen on arjessa helppoa, sillä sovellus toimii verkkoselaimen kautta.


Sillanpää pääsi mukaan Centrian RoboSote-hankkeeseen, joka mahdollisti vuorovaikutuspassin ensimmäisen version pilotoinnin. “Nämä pilotoinnit lisäsivät ymmärrystä siitä, että kyseessä on tärkeä asia, ja vuorovaikutuspassin kaltaiselle sovellukselle on selkeästi tarvetta.”


Pilotointien myötä selvisi sekin, että toimiakseen vuorovaikutuspassi tarvitsisi kokonaan oman verkkosovelluksen. “Helppokäyttöisyys ja tietoturvallisuus nousivat esille, ja pilotoinnin innoittamana ryhdyin tekemään uutta versiota.”
Tällä hetkellä Vilo-vuorovaikutuspassi-nimellä kulkevasta sovelluksesta on olemassa ydintoiminnallisuuden sisältävä prototyyppi, jolla voidaan havainnollistaa sovelluksen toimintaa. “Nyt on tarve rahoitukselle, että tämä saadaan tehtyä valmiiksi sovellukseksi.”


Sillanpää sanoo, että yhteistyö Centrian kanssa on ollut hedelmällistä. “Yksinyrittäjänä asioita pohtii paljon itsekseen. Centrian kanssa tuntuu, että mukana olisi tiimi, jonka kanssa voi ideoida yhdessä.”